INTRODUCCIÓ


La Comunitat Valenciana es una regió de contrastos molt marcats pel que fa al relleu, el clima i el paisatge. La seua constitució conforma una estreta franja litoral a caball entre la mar Mediterrànea i les muntanyes, atravesada transversalment per quatre rius principals (el Millars, el Túria, el Xúquer i el Segura) que originen una gran quantitat de barrancs, planures i depresions.

Aquesta disposició natural ha afovorit el desenvolupament de múltiples ecosistemes, que alberguen una enorme riquesa de flora i fauna.


Tipus d'habitats naturals:

El nostre territori presenta una gran quantitat d'espais natuals, o llocs que han sigut poc transformats per les persones al llarg del temps, degut a la seua situació geogràfica, i que serveixen de refugi per a una gran quantitat de flora i fauna autòctones. Amb l'objectiu de protegir aquesta biodiversitat el govern es veu obligat a restringir l'accés a aquestos paraïssos naturals, declarant aquestes zones com a Parajes o Parcs naturals, a causa del greu perill que corre el medi ambiant quan s'enfronta al procés de desenvolupament humà i les seus activitats. TIPUS:


+Zones interiors

FLORA MÉS SIGNIFICATIVA: Presenten boscos i serres on predominen espècies vegetals com ara els encinars (pinedes, rouredes...) i el sotabosc (margallons, llentiscles).


external image 71109523_4-1-mas-barato-imposible-50000-m2-con-pinadasalmendros-y-olivos-biar-Viviendas-Locales.jpg
external image 4090050117_62f709611a.jpgexternal image PALMITO_%28CHAMAEROPS_HUMILIS%29.jpg


FAUNA MÉS SIGNIFICATIVA: gaig, conill, rabosa, àguila marcenca, trencapinyes,

external image arrendajo.jpg
external image conill.gif
external image rabosa.jpg
external image AGUILAMARCENCA.jpg

external image piquituerto02.jpg


ESPAIS MÉS IMPORTANTS: el Montgó, el Carrascar de la Font Roja, la serra de Espadà.

+Zones humides. Terrenys d'extensió variable, que presenten característiques comuns i que poden ser de tres tipus:

-Àrees litorals (platges, dunes).

-Lagunes d'aigua salobre ( Albuferes, marjals).

-Zones de mont baix.


FLORA MÉS SIGNIFICATIVA: joncals, pastiu


external image 29-12-2.jpgexternal image np_237_3.jpg


FAUNA MÉS SIGNIFICATIVA: moluscos (gambeta) , peixos (fartet), ocells (canastera, ànec colorat, agró reial)

external image Garza-real-jr.jpg

external image gambeta-pareja.jpg

external image canastera.jpg

external image Pato_colorado.jpg

external image fartet.jpg

external image focha-comun-fulica-atra-common-coot-L-4.jpeg
No obstant això, a pesar del seu gran valor ecològic, aquestes zones pateixen la acció de numerosos factors com ara la contaminació de les aigües per hervicides i pesticides, l'urbanització dels terrenys, la desecació i l' introducció intencionada d'especies exótiques; que a la llarga, poden provocar la desaparició d'aquesta biodiversitat.

ESPAIS NATURALS MÉS IMPORTANTS: Parc Natural de l'Albufera de Valencia, el marjal de Pego-Oliva, les Salines de Santa Pola

+Illes Valencianes


Les illes de la Comunitat Valenciana, no ocupen una gran extensió, pero destaquen per la seua enorme riquesa de flora i fauna. Les principals són:


ILLA DE TABARCA
external image 280px-Isla_de_Tabarca.jpg


*L'arxipèlag de Nova Tabarca, de origen volcanic i sedimentari, que constitueix una prolongació del cap de Santa Pola. Esta format per una illa principal, Nova Tabarca i diversos illots, com el de la Nao, la Galera y la Cantera.

Les seues aigües transparents i la gran riquesa dels seus fons marins, van contribuir al seu nombrament com a Reserva Marina en 1986.

external image poseidonia%2B2.jpg


Dins de la flora, l'espècie més destacable es la Posidonia oceànica, una planta submarina que forma grans praderies en el fons marí y contribueix a estabilitzar les superfícies arenoses.
Per altra banda, respecte a la fauna, les especies més característiques son: l'anfós, la tonyina, la barracuda, la tortuga marina, l'estrela de mar... .

external image mero2.jpgexternal image atun-rojo.jpgexternal image barracuda.jpgexternal image tortuga-boba.galeria.jpgexternal image ESTRELLA+DE+MAR.jpg


ILLA DE BENIDORM

external image isla-de-benidorm.jpg


*L'illa de Benidorm, es una prolongació del massís rocós de la serra Gelada, situada al est de la ciutat de Benidorm. Esta formada per roques calcàries i presenta una escasa vegetació.

Respecte a la fauna cal destacar la preséncia d'algunes aus nidificants com ara el falcó peregrí, la busquereta capnegre o el "paíño comú"

external image 049.jpgexternal image curruca_cabecinegra.jpgexternal image hydrobates-pelagicus-medium.jpg?w=500&h=350

ILLES COLUMBRETES

external image 3045-10.jpg


*Les illes Columbretes. Es tracta de un arxipèlag volcànic que es va originar a 52 km al est de Castelló. Esta format per cuatre grups de illots:


-El Columbret Gran o Illa Grossa (Mascarat, Senyoreta i Montcolibre).

-La Ferrera (Espinosa, Valdés i Navarret)

-La Foradada (Pedra Joaquim i Méndez Núñez).

-El Carallot (Cerquero, Churruca i Baleato).


Així mateix, pel que fa a la flora i la fauna, cal dir que aquestes apareixen condicionades per diversos factors com ara el clima, les escases precipitacions, el grau de salinitat del sòl, la acció dels agents externs (vent, pluja...).


Les espècies de flora més significatives son : el fenoll marí, l'alfals arbori... .


external image 0282.jpgexternal image alfalfa%20arborea%2004%28Benjamin%20Albiach%29.jpg

Les espècies de fauna més comuns son: el escorpí, la sargantana, el falcó d'Eleonor...


external image 828005346_3ac00cb03f_o.jpg
external image lagartija.jpg
external image eleonor.jpg